Bulgarian  English


Електрическата мобилност в България-2023
Публикувано на: 11-04-2023


Електрическата мобилност в България-2023

Електрическата мобилност в България – 2023г.

Докато българският бизнес развива пазара на електромобили и възможностите, които предлага, българското правителство догонва тези процеси…

Няма определен ресор  за координация на национално ниво, липсва синхрон между  министерства, браншовите организации и т.н. Ето защо ролята на секторните организации е важна и наличната експертност може да бъде само в полза на този процес.

ИКЕМ e браншова организация в сектор "Електрическа мобилност" и следва световните и европейски практики в сектора, законодателство, международни контакти, стандартизация, мрежа от партньорства на бизнеса с общини и други организации, нормативна уредба и национална позиция в рамките на ЕС, образователен модел с университети, професионални гимназии и бизнеса за подготовка на кадри и много други.

1. Регистрирани Пътни превозни средства

Заб. Информацията е от „Портал за отворени данни“, Дирекция "Политики за електронно управление" към Министерство на електронното управление.

2. Законодателство

- 2012-2014 г. е приет Национален план за действия за насърчаване на производството и засиленото внедряване на екологични моторни превозни средства, включително електромобилност в Република България.

- през ноември 2022 година беше създадена „Работна група за устойчива мобилност“ с фокус върху електрическата мобилност, за разработване на пътна карта и закон за развитие на електрическата мобилност в България до 2025 г. с разширен хоризонт до 2030 г. За съжаление засега само се отчита дейност.

- бяха въведени редица законодателни промени в първичното и вторичното законодателство. Те бяха насочени към предоставяне на данъчни и други облекчения за собствениците на електромобили, развитие на инфраструктурата и насърчаване на инвестициите в сектора.

- засегнатите закони и разпоредби включват: Закона за местните данъци и такси; Закона за движение по пътищата; ЗУТ; и Наредбата за устройство на комуникационно-транспортната система на урбанизираните територии.

3. Мерки за насърчаване на електрическата мобилност

Националният доверителен екофондуправлява инвестиционния проект за климата и програмата за насърчаване на използването на електрически превозни средства. Програмата предоставя безвъзмездни средства за проекти, свързани с насърчаване на използването на електромобили от публичните органи. Министърът на околната среда и водите разпределя средствата между държавни и общински институции.

Фокусът е върху превозни средства, които могат да се използват за обществено-обслужващи дейности, включително: почистване; поддръжка на паркове; социални услуги; проверки; и осигуряване на вътрешноградски обществен транспорт в малките населени места с малък пътникопоток.

Списъкът с електромобили, които могат да бъдат закупени по програмата, е разширен.

Субсидиите са:

 • за среден клас M1 (автомобили до 8 места) и N1 (товарни автомобили с максимално допустимо тегло до 3,5 тона) EV – 20 000 лв.
 • малки L7e – 20 000 лв.
 • микробуси – 40 000 лв.
 • клас M1 и N1 (6+1 и 7+1 места) – 30 000 лв.
 • до 3000 лв. за закупуване на различни видове надстройки за почистване, превоз на товари и поливане на малкия L7e.

Стимулите за собствениците на електромобили(физически или юридически лица) включват: преференциално данъчно третиране и липса на такси за паркиране в платени зони.

 • собствениците на електрически автомобили, мотоциклети и мотопеди – както и на електрически превозни средства от категории L5e, L6e и L7e, посочени в чл. 4 от Регламент (ЕС) № 168/2013 са освободени от заплащане на годишен местен данък за тези превозни средства.
  - електрическото превозно средство се определя като пътническо превозно средство с изцяло електрически двигател, който няма двигател с вътрешно горене.
  - собствениците на електромобили не заплащат паркиране в платените зони на градовете София, Пловдив и Бургас и др..

Мрежата от зарядни устройства и станцииза зареждане в страната се разраства бързо през последните месеци.

Заб. В България няма официална статистика за зарядните станции. Информацията е от портала „Всичко ток“.

4. Основните предизвикателства

За българските потребители пред притежаването на EV са най-вече:

 • Цена – електромобилите остават по-скъпи от превозните средства с вътрешно горене – както превозните средства, така и застрахователните премии. Няма национална програма за насърчаване на потребителите.
 • Свобода на пътуване – въпреки че системата за таксуване се разраства доста бързо, тя все още не е достатъчна, за да осигури безпрепятственото и лесно зареждане на електромобилите в цялата страна.

 

- Необходимо е на ниво Министерски съвет да бъде определен национален координатор за електрическата мобилност!

- Да бъде определено министерство/а, които да бъдат ресорни и с конкретни задачи по развитието на електромобилността.

- Да се използва активно експертността на секторните организации като ИКЕМ и др.

- Да се регламентира задължение за общините да осигурят места за зарядни устройства на поне две места за паркиране.

- Да се заложат нормативно стимули за електроразпределителните дружества да предоставят лесен достъп до електроенергийната мрежа.

- Да се въведат преференциални финансови инструменти за малките и средните предприятия, които инвестират в изграждането и управлението на инфраструктура за зареждане с електроенергия.

- Да се въведат стимули за навлизането на пазара на електрически превозни средства в съответствие с принципа „замърсителят плаща“, като се включат специални мерки, например субсидии за превозни средства с нулеви емисии, диференциране на таксите/данъците за регистрация/собственост в зависимост от равнището на емисиите и схеми за бракуване на най-замърсяващите превозни средства (стандарт за емисии Евро 3 или по-нисък).

- Да бъде създаден национален портал от типа SmartGridза връзка между ЕСО, ЕРП, операторите на зарядна инфраструктура и услуги в сферата на електрическата мобилност. Важен ангажимент на държавата е да предостави облачна услуга за общодостъпна информация за зарядните точки, условията за ползване, услугите и т.н.

ИКЕМ

април 2023Акционери
Транспортна електроника 91 ООД

ТРАНСПОРТНА ЕЛЕКТРОНИКА 91 ООД е частна инженерингова фирма създадена с основна цел да осъществи връзките на българските производители на ка още...
Енерджи Ту Гоу ООД

Енерджи Ту Гоу ООД предлага зареждащи устройства за електрически автомобили, втч. зарядни станции за домашни нужди, зарядни станции за общес още...
Централна лаборатория по приложна физика, БАН

ЦЕНТРАЛНАТА ЛАБОРАТОРИЯ ПО ПРИЛОЖНА ФИЗИКА (ЦЛПФ) – ПЛОВДИВ е самостоятелно академично специализирано звено с научно-приложна дейност още...