Bulgarian  English


Транспортна електроника 91 ООДТРАНСПОРТНА ЕЛЕКТРОНИКА 91 ООД е частна инженерингова фирма създадена с основна цел да осъществи връзките на българските производители на кари с наложили се на международния пазар производители на съвременни високотехнологични електронни апарати, предназначени за повишаване ефективността и надежността, както и за намаляване енергоемкостта на карите.

Основната дейност на фирмата, насочена към максимално ефективното използване и съхранение на енергоизточниците (тяговите акумулаторни батерии), се осъществява по две направления: От една страна, чрез вграждането на електронни системи за контрол и управление на електрозадвижването на електрокари, транспалетни колички, инвалидни столове, електрорикши и други електрозадвижвани траспортни средства, използвайки електронни апарати и елементи на водещи световни производители (CURTIS, ALBRIGHT и др.). От друга - предлагайки модерни, високоавтоматизирани зарядни устройства собствено производство, както и такива на международно признати производители, като СМР - Англия и ZIVAN - Италия.

Профилът на ТРАНСПОРТНА ЕЛЕКТРОНИКА 91, насочен към ефективното използване на енергията, се допълва от производството на стайни електронни терморегулатори, които позволяват максимално икономично използване на енергията.

Високо квалифицираният екип на фирмата изпълнява и цялостни проекти за автоматизиране на производствените процеси на промишлени предприятия от проектирането до пускането в експлоатация.

www.te91.comАкционери
ЛИМЕКС ООД

''Лимекс''  ООД  е консултантска компания, чиято основна дейност е  консултации по отношение на инвестицио още...
Централна лаборатория по приложна физика, БАН

ЦЕНТРАЛНАТА ЛАБОРАТОРИЯ ПО ПРИЛОЖНА ФИЗИКА (ЦЛПФ) – ПЛОВДИВ е самостоятелно академично специализирано звено с научно-приложна дейност още...
Пасат България АД

Пасат България АД е успешно продължение на 30-годишната традиция на Пасат АД в производството на широк обхват продукти от стъклопласт, проек още...