Bulgarian  English


За ИКЕМ АД


ИКЕМ АД е акционерно дружество учредено на 25.11.2011 г. от юридически и физически лица с експертиза,  познания и опит в областите на устойчивото енергийно развитие, електромобилността и възобновяемите енергийни източници.

Основна дейност на "ИКЕМ" АД национален оператор за таксуване на инфраструктурата и производство, разпространение и продажба на станции за зареждане на електрически автомобили (EVs), умни системи и софтуер за управление на мрежи.

Основен акционер е Националната браншова организация "Електрическа мобилност" - ИКЕМ, като асоциация на фирми, изследователски институции и образователни институции в областта на електрическата мобилност.

"ИКЕМ" АД създаде и разработи Национална платформа за управление, наблюдение и контрол на мрежата от зарядни станции за електрически автомобили - "БУЛЧАРДЖ".

Фирмата развива бизнеса си в направленията:

- продажба, изграждане и поддръжка на различни видове станции за зареждане на ЕДС;
- Представителство и продажба на EPS - велосипеди, скутери, електрически превозни средства, електрически автобуси;
- Представителство и продажба на специализирани транспортни средства;
- посредничество и консултации при реализацията на всички видове електрически автобуси за обществен транспорт;
- Модели на схеми за интелигентна електрическа мобилност в градска, междуградска и междуградска среда;
- проучване, консултиране и продажба на LED осветление за търговски и промишлени дейности и др.
       

     партньори:
- Инвеститори, частни и институционални
- Български общини
- Производители на технологични решения за зареждане на ЕДС, хибридни автомобили и превозни средства, задвижвани с водород
- Търговци на електромобили
- Разработчици на електронни системи за управление, контрол и модернизация на мрежи от станции за зареждане
- Разработчици на специфични приложения за предоставяне на допълнителни услуги на потребителите на електрически превозни средства
- Собствениците и операторите на бензиностанции
- Лизингови компании
- Застрахователни компании и дрАкционери
Енерджи Ту Гоу ООД

Енерджи Ту Гоу ООД предлага зареждащи устройства за електрически автомобили, втч. зарядни станции за домашни нужди, зарядни станции за общес още...
Пасат България АД

Пасат България АД е успешно продължение на 30-годишната традиция на Пасат АД в производството на широк обхват продукти от стъклопласт, проек още...
Българска Академия на Науките

Българската академия на науките (БАН) е най-голямата научна организация в България. Тя е автономна държавна структура, която обхваща научни още...