Bulgarian  English


За ИКЕМ АД


ИКЕМ АД е акционерно дружество учредено на 25.11.2011 г. от юридически и физически лица с експертиза,  познания и опит в областите на устойчивото енергийно развитие, електромобилността и възобновяемите енергийни източници.

Основна дейност на "ИКЕМ" АД национален оператор за таксуване на инфраструктурата и производство, разпространение и продажба на станции за зареждане на електрически автомобили (EVs), умни системи и софтуер за управление на мрежи.

Основен акционер е Националната браншова организация "Електрическа мобилност" - ИКЕМ, като асоциация на фирми, изследователски институции и образователни институции в областта на електрическата мобилност.

"ИКЕМ" АД създаде и разработи Национална платформа за управление, наблюдение и контрол на мрежата от зарядни станции за електрически автомобили - "БУЛЧАРДЖ".

Фирмата развива бизнеса си в направленията:

- продажба, изграждане и поддръжка на различни видове станции за зареждане на ЕДС;
- Представителство и продажба на EPS - велосипеди, скутери, електрически превозни средства, електрически автобуси;
- Представителство и продажба на специализирани транспортни средства;
- посредничество и консултации при реализацията на всички видове електрически автобуси за обществен транспорт;
- Модели на схеми за интелигентна електрическа мобилност в градска, междуградска и междуградска среда;
- проучване, консултиране и продажба на LED осветление за търговски и промишлени дейности и др.
       

     партньори:
- Инвеститори, частни и институционални
- Български общини
- Производители на технологични решения за зареждане на ЕДС, хибридни автомобили и превозни средства, задвижвани с водород
- Търговци на електромобили
- Разработчици на електронни системи за управление, контрол и модернизация на мрежи от станции за зареждане
- Разработчици на специфични приложения за предоставяне на допълнителни услуги на потребителите на електрически превозни средства
- Собствениците и операторите на бензиностанции
- Лизингови компании
- Застрахователни компании и дрАкционери
Българска Академия на Науките

Българската академия на науките (БАН) е най-голямата научна организация в България. Тя е автономна държавна структура, която обхваща научни още...
Централна лаборатория по приложна физика, БАН

ЦЕНТРАЛНАТА ЛАБОРАТОРИЯ ПО ПРИЛОЖНА ФИЗИКА (ЦЛПФ) – ПЛОВДИВ е самостоятелно академично специализирано звено с научно-приложна дейност още...
Пасат България АД

Пасат България АД е успешно продължение на 30-годишната традиция на Пасат АД в производството на широк обхват продукти от стъклопласт, проек още...