Bulgarian  English


За ИКЕМ АД


ИКЕМ АД е акционерно дружество учредено на 25.11.2011 г. от юридически и физически лица с експертиза,  познания и опит в областите на устойчивото енергийно развитие, електромобилността и възобновяемите енергийни източници.

Основният предмет на дейност на ИКЕМ е осъществяване на дейност като Национален оператор за зарядна инфраструктура, както и производство, разпространение и продажба на зарядни колонки за електромобили, смартгрид и софтуер за управление на мрежи.

Основен акционер в дружеството е Национална браншова камара "Електрическа мобилност" ИКЕМ, като обединение на компании, научно-изследователски институти, учебни заведения в областта на Електрическата мобилност.

ИКЕМ АД извършва търговско представителство на български и чуждестранни компании, производители, вносители на елементи и цялостни продукти в електромобилната индустрия.

Основна задача на ИКЕМ АД е и специализация в конверсията на автомобили в електромобили, както и технологично обновление, дизайн и внедряване на иновации в производството и конверсията на електромобили.

 

 

 Акционери
Българска Академия на Науките

Българската академия на науките (БАН) е най-голямата научна организация в България. Тя е автономна държавна структура, която обхваща научни още...
Транспортна електроника 91 ООД

ТРАНСПОРТНА ЕЛЕКТРОНИКА 91 ООД е частна инженерингова фирма създадена с основна цел да осъществи връзките на българските производители на ка още...
ФИЛКАБ АД

Акционерно дружество ФИЛКАБ е учредено през 1999 г. Фирмата осигурява цялостни решения и доставки на електротехнически продукти, специализир още...