Bulgarian  English


Бизнес Модели


 

Бизнес модели за реализация в електрическата мобилност

1.  Модел за изграждане и развитие на национална и регионална мрежа от зарядни станции за превозни средства задвижвани с алтернативна енергия

               -  Мрежа от зарядни колонки/станции за зареждане на елекрически превозни средства(ЕПС)

              - Мрежа от модулни зарядни станции за зареждане на превозни средства задвижвани с електричество, водород и метан(CNG)

 

Партньори:

-  Инвеститори - частни и институционални

-  Производители на технологични решения за зареждане на ЕПС, Хибридни автомобили и водородно задвижвани превозни средства

-  Разработчици на електронни системи за управление, контрол и надграждане на мрежи от зарядни станции

-  Разработчици на специфични приложения за предоставяне на допълнителни услуги на ползвателите на електромобили

-  Производители на ЕПС, както и производители на части и компоненти за тях

-  Производители на съпътстващи елементи при изграждането на зарядни станции – електрически табла, електроосигурителни, крепежни и монтажни компоненти

-  Дилъри на автомобили, желаещи да развиват национална и регионална мрежа за продажба и сервизиране на ЕПС

-  Производители и търговци на електрическа енергия

-  Собственици и оператори на бензиностанции и газостанции

-  Лизингови компании

-  Застрахователни компании

 

2.  Модел за изграждане на градска и междуселищна транспортна схема с електрически евтобуси

 

                  -  Оразмеряване на гъвкава, високо ефективна, екологична и интензивна транспортна схема за обезпечаване на публичния градски транспорт, чрез въвеждането на електрически автобуси интелигентна мрежа от зарядни станции

                -  Доставка на електробуси задвижвани със суперкондензтори и прилежащата зарядна инфраструктура.

               -  Вграждане на система за продажба на електронни/мобилни билети

 

Партньори:

-  Общини в България и чужбина

-  Частни дружества – лицензирани за превоз на пътници – в България и чужбина

-  Инвеститори - частни и институционални

-  Производител на елекрически автобуси с суперкондензаторно задвижване

-  Производител на електрически автобуси задвижвани с батерии

-  Производител на зарядни станции за зареждане

-  Доставчик на система за продажба на елктронни/мобилни билети

-  Разработчици на електронни системи(платформи) за управление, контрол и оптимизация на мрежи от електрически автобуси и съответните зарядни станции

 

3. Модел за демонстрационно въвеждане на система за споделено използване на електрически превозни средства

 

          -  Доставка на два електомобила и две зарядни станции за споделено използване от 10 семейства, живеещи в един град, в различни квартали

         -  Измерване и анализ на резултатите по съпоставими критерии за оценка използането на конвенционални автомобили с ДВГ

         -  Разработване на електронна система за управление и контрол

         -  Комбинирано споделено използване – за лични и бизнес цели(доставки на малки пратки, логистични услуги)

 

Партньори:

-  Инвеститори - частни и институционални

-  Община в България

-  Доставчик на платформа за управление на споделени автомобили

-  Доставчик на електромобили

-  Доставчик на зарядни станции

 

4. Модел за разработване и изграждане на модулна ВЕИ Станция за производство и зареждане с електричество, водород и обогатен метан

 

                 -  Високо-технологична взаимосвързана модулна система за автономно производство, миксиране и трансформация на енергийни източници - електричество, водород и природен газ.

                -  Произведените енергийни източници ще работят в синхронна система и ще се използват, както за зареждане на превозни средства задвижвани с алтернативни енергийни източници, така и като точка за балансиране на умна мрежа за производство и доставка на електричество.

 

Партньори

-   Инвеститори - частни и институционални

-  Научно-изследователски институт с експертиза в производството, съхранението и използването на водород и горивни клетки за производство на електричество от водород

-  Доставчици на технологични решения за системи за производство на водород и електричество от ВЕИ

-  Доставчици на решения за производсвто на електричество от ВЕИ

-  Собственици и оператори на газостанции (CNG)

-  Доставчици на решения за зареждане на превозни средства с метан (CNG)

 

 

 

5. Модел за въвеждането на интелигентна мобилност в ЦГЧ (централна градска част) на общини в България

 

           -  Поетапна замяна на конвенционалните общински транспортни средства с екологични и високо-ефективни ЕПС(социален патронаж, поддръжка на паркове и градини, зареждане на търговски обекти, пътничски транспортни средства и др.)

         -  Изграждане на зарядна инфраструктура за зареждане на ЕПС

        -  Изграждане на система за отдаване на елекрически велосипеди под наем за движение в ЦГЧ

 

Партньори

-  Общини

-  Инвеститори - частни и институционални

-  Доставчици на специализирани товарни и пътнически ЕПС

-  Доставчици на ел. Велосипеди

-  Доставчици на зарчдни станции за ЕПСАкционери
Енерджи Ту Гоу ООД

Енерджи Ту Гоу ООД предлага зареждащи устройства за електрически автомобили, втч. зарядни станции за домашни нужди, зарядни станции за общес още...
ЛИМЕКС ООД

''Лимекс''  ООД  е консултантска компания, чиято основна дейност е  консултации по отношение на инвестицио още...
Българска Академия на Науките

Българската академия на науките (БАН) е най-голямата научна организация в България. Тя е автономна държавна структура, която обхваща научни още...