Bulgarian  English


Новини
Проведе се първата за 2018г. среща на групата за образование по електрическа мобилност
20-04-2018
Проведе се първата за 2018г. среща на групата за образование по електрическа мобилност
На срещата се обсъдиха, практическото обучение в професионалните гимнази и възможностите за въвеждане на т.н. „ още ...
ИКЕМ се срещна с посланика на РБългария в Азербайджан, д-р Николай Янков ИКЕМ се срещна с посланика на РБългария в Азербайджан, д-р Николай Янков
17-04-2018
На срещата, посланик Янков се запозна с дейността на ИКЕМ. Подчертани бяха до още ...
ИКЕМ взе участие във Водородно бизнес-събитие ИКЕМ взе участие във Водородно бизнес-събитие
12-04-2018
Съвместно предприятие „Горивни клетки и водород“ с експертизата н още ...


Дейности
Акционери
ЛИМЕКС ООД

''Лимекс''  ООД  е консултантска компания, чиято основна дейност е  консултации по отношение на инвестицио още...
СНЦ ИКЕМ

ИКЕМ е Национална браншова организация в бранш "Електрическа мобилност", която обединява усилията на своите членове. още...
СНЦ Институт за европейски ценности

Сдружението с нестопанска цел е юридическо лице, регистрирано съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛ още...