Bulgarian  English


Три големи клъстера подписаха меморандум за развитие на електрическата мобилност и възобновяемите енергийни източници
Публикувано на: 31-03-2022


Три големи клъстера подписаха меморандум за развитие на електрическата мобилност и възобновяемите енергийни източници

На 30 март 2022г. в Българската стопанска камара се подписа тристранен меморандум за сътрудничество в секторите - електрическа мобилност, възобновяеми енергийни източници и кооперативното дело.

Председателят на УС на БСК, Добри Митрев, приветства председателите на Националната браншова организация ИКЕМ, Кооперативен клъстер и Клъстер Възобновяеми Енергийни Източници. Сдруженията обединяват усилията си за развитието на електрическата мобилност и възобновяемите енергийни източници в България и региона на балканите.

Като национално призната работодателска организация, Българската стопанска камара подкрепя усилията на родните предприемачи за създаване на нови пазарни ниши и внедряване на иновации в бизнеса.

Предстои старта на проект за изграждане на нови соларни паркове и свързването им с управление през умни мрежи. Ценен партньор ще бъдат и многобройните обекти, част от кооперативния клъстер, на чиито терени ще бъдат част от парковете. Така, своеобразните енергийни кооперативи ще произвеждат т.н. „Зелена енергия“, която целево ще бъде използвана за зарядните станции и мрежи за електромобили.

ИКЕМ ще подкрепи проекта с участие за развитие на зарядната инфраструктура, подобряване на нормативната база, развитие на модела ССЕМ за професионалното, средното и висше образование, създавайки логистична и куриерска компания, потребяваща само зелена енергия. Стартъп компанията BullCharge също ще се включи в работата по проекта.

Българският бизнес вече няма право да бъде пасивен наблюдател на скоростното развитие на световните икономики. България има своята история и добри примери за иновативност и лидерство, за въвеждане на нови технологии и добри бизнес практики. Новите технологии и връзката между тях са реална възможност, която българското общество не бива да проспива.

 

ИКЕМАкционери
Институт по Електрохимия и Енергийни системи - БАН

Основана през 1967 г., Централната лаборатория по електрохимични източници на енергия (CLEPS), успешно съчетава традициите на българското уч още...
Централна лаборатория по приложна физика, БАН

ЦЕНТРАЛНАТА ЛАБОРАТОРИЯ ПО ПРИЛОЖНА ФИЗИКА (ЦЛПФ) – ПЛОВДИВ е самостоятелно академично специализирано звено с научно-приложна дейност още...
СНЦ Институт за европейски ценности

Сдружението с нестопанска цел е юридическо лице, регистрирано съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛ още...