Bulgarian  English


ПРЕЗЕНТАЦИИ НА СОЛАРНИ АВТОМОБИЛИ
Публикувано на: 18-04-2024


ПРЕЗЕНТАЦИИ НА СОЛАРНИ АВТОМОБИЛИ
ПРЕЗЕНТАЦИИ НА СОЛАРНИ АВТОМОБИЛИ
2023-1-BG01-KA210-VET-000167083
 
Пазарът се оформя според нуждите на обществото да намира енергийни ресурси евтини и екологично чисти, а електричеството се превръща в основно захранване в промишлеността за случайни потребители.
 
Електрическите двигатели ще заменят превозните средства, задвижвани с гориво, тъй като възобновяемата енергия се доставя под формата на електричество. На пазара на работна сила има остра нужда от обучени работници в областта на електрическите автомобили и възобновяемите енергии.
 
 
 
Чрез този проект ще се допринесе за развитието на индустриалния сектор, посветен на електрическите автомобили. Проектът е насочен директно към 36 ученици (на възраст 14-19 години и 12 възрастни стажанти, които ще участват в презентации на соларни коли в чужбина, но също и към всички ученици и обучаеми от участващите организации, на които ще бъдат представени резултатите от този проект.
 
Всички професионални гимназиите, участващи в този проект, са приобщаващи училища, които полагат усилия за подобряване на професионалните умения на ученици в неравностойно положение и възрастни учащи с етнически, икономически, географски увреждания или зависимости.
 
Координаторът, който е индустриалният клъстер - ИКЕМ, също насърчава включените Професионални училища, като предлагат платени стажове на завършилите в неравностойно положение.
 
Партньорите:
Координаторът, ИКЕМ, ще поеме финансовото разпределение на бюджета на проекта между партньорите, ще подпише споразумения за сътрудничество с тях, ще наблюдава тяхната дейност и резултати. Ще подготви междинния и окончателния отчет на проекта. 
 
CT GhC ще отговаря за обучението на учителите на Moodle или подобна платформа и създаването на международна мрежа за поддръжка, базирана на ETwinning група, където те ще могат да си сътрудничат, да споделят добрите практики и да се възползват от най-новата информация. те също отговарят за всички комуникации в социалните медийни платформи
 
Atatürk MTAL, който подготви учебна програма по технически английски и спечели „Европейска езикова награда“ в областта на възобновяемата енергия, ще създаде онлайн образователна среда за всички ученици и ще отговаря за обучението, което ще отнеме 2 месеца, подкрепено с визуални материали. Онлайн обучението ще започне след международна среща № 1. Atatürk MTAL е организация с опит в Еразъм+, LdV и подобни проекти на Европейския съюз. Следователно ще предлага стъпка по стъпка насоки за Kınık MTAL, който има малък опит в тази област, но иска да натрупа опит.
 
Kınık MTAL ще има задачата да организира първото международно представяне на соларни автомобили, производството на автомобилите със студентите, те също ще проведат 3 местни срещи, ще проектират логото на проекта и ще създадат виртуални и писмени материали за разпространение.
 
Гимназия „Хенри Форд” ще отговаря за обучението на учениците, подготовката и споделянето на знанието за „слънчева енергия” и каталог „как да се построи слънчев модел на автомобил”, за да се създадат най-добрите адекватни учебни пакети за учениците, за да се развие тяхното отношение, умения и способности за работа в тази техническа част Те ще допринесат и с нови иновации и технически решения за соларните електрически автомобили, тъй като работят с главни специалисти в тази област.
 


Акционери
Институт по Електрохимия и Енергийни системи - БАН

Основана през 1967 г., Централната лаборатория по електрохимични източници на енергия (CLEPS), успешно съчетава традициите на българското уч още...
ЛИМЕКС ООД

''Лимекс''  ООД  е консултантска компания, чиято основна дейност е  консултации по отношение на инвестицио още...
Централна лаборатория по приложна физика, БАН

ЦЕНТРАЛНАТА ЛАБОРАТОРИЯ ПО ПРИЛОЖНА ФИЗИКА (ЦЛПФ) – ПЛОВДИВ е самостоятелно академично специализирано звено с научно-приложна дейност още...