Bulgarian  English


ПРЕЗЕНТАЦИИ НА СОЛАРНИ АВТОМОБИЛИ
Публикувано на: 18-04-2024


ПРЕЗЕНТАЦИИ НА СОЛАРНИ АВТОМОБИЛИ
ПРЕЗЕНТАЦИИ НА СОЛАРНИ АВТОМОБИЛИ
2023-1-BG01-KA210-VET-000167083
 
Пазарът се оформя според нуждите на обществото да намира енергийни ресурси евтини и екологично чисти, а електричеството се превръща в основно захранване в промишлеността за случайни потребители.
 
Електрическите двигатели ще заменят превозните средства, задвижвани с гориво, тъй като възобновяемата енергия се доставя под формата на електричество. На пазара на работна сила има остра нужда от обучени работници в областта на електрическите автомобили и възобновяемите енергии.
 
 
 
Чрез този проект ще се допринесе за развитието на индустриалния сектор, посветен на електрическите автомобили. Проектът е насочен директно към 36 ученици (на възраст 14-19 години и 12 възрастни стажанти, които ще участват в презентации на соларни коли в чужбина, но също и към всички ученици и обучаеми от участващите организации, на които ще бъдат представени резултатите от този проект.
 
Всички професионални гимназиите, участващи в този проект, са приобщаващи училища, които полагат усилия за подобряване на професионалните умения на ученици в неравностойно положение и възрастни учащи с етнически, икономически, географски увреждания или зависимости.
 
Координаторът, който е индустриалният клъстер - ИКЕМ, също насърчава включените Професионални училища, като предлагат платени стажове на завършилите в неравностойно положение.
 
Партньорите:
Координаторът, ИКЕМ, ще поеме финансовото разпределение на бюджета на проекта между партньорите, ще подпише споразумения за сътрудничество с тях, ще наблюдава тяхната дейност и резултати. Ще подготви междинния и окончателния отчет на проекта. 
 
CT GhC ще отговаря за обучението на учителите на Moodle или подобна платформа и създаването на международна мрежа за поддръжка, базирана на ETwinning група, където те ще могат да си сътрудничат, да споделят добрите практики и да се възползват от най-новата информация. те също отговарят за всички комуникации в социалните медийни платформи
 
Atatürk MTAL, който подготви учебна програма по технически английски и спечели „Европейска езикова награда“ в областта на възобновяемата енергия, ще създаде онлайн образователна среда за всички ученици и ще отговаря за обучението, което ще отнеме 2 месеца, подкрепено с визуални материали. Онлайн обучението ще започне след международна среща № 1. Atatürk MTAL е организация с опит в Еразъм+, LdV и подобни проекти на Европейския съюз. Следователно ще предлага стъпка по стъпка насоки за Kınık MTAL, който има малък опит в тази област, но иска да натрупа опит.
 
Kınık MTAL ще има задачата да организира първото международно представяне на соларни автомобили, производството на автомобилите със студентите, те също ще проведат 3 местни срещи, ще проектират логото на проекта и ще създадат виртуални и писмени материали за разпространение.
 
Гимназия „Хенри Форд” ще отговаря за обучението на учениците, подготовката и споделянето на знанието за „слънчева енергия” и каталог „как да се построи слънчев модел на автомобил”, за да се създадат най-добрите адекватни учебни пакети за учениците, за да се развие тяхното отношение, умения и способности за работа в тази техническа част Те ще допринесат и с нови иновации и технически решения за соларните електрически автомобили, тъй като работят с главни специалисти в тази област.
 


Акционери
Централна лаборатория по приложна физика, БАН

ЦЕНТРАЛНАТА ЛАБОРАТОРИЯ ПО ПРИЛОЖНА ФИЗИКА (ЦЛПФ) – ПЛОВДИВ е самостоятелно академично специализирано звено с научно-приложна дейност още...
ФИЛКАБ АД

Акционерно дружество ФИЛКАБ е учредено през 1999 г. Фирмата осигурява цялостни решения и доставки на електротехнически продукти, специализир още...
Енерджи Ту Гоу ООД

Енерджи Ту Гоу ООД предлага зареждащи устройства за електрически автомобили, втч. зарядни станции за домашни нужди, зарядни станции за общес още...