Bulgarian  English


Състояние на електрическата мобилност в България – Март 2024г.
Публикувано на: 18-03-2024


Състояние на електрическата мобилност в България – Март 2024г.

Състояние на електрическата мобилност в България – Март 2024г.

(кратък анализ)

Очаква се 2024 г. да бъде година на напредък за развитието на зарядна инфраструктура за електрическите превозни средства.

През 2023 г. динамиката на развитие на електрическата мобилност в Европа и света се увеличи. България имаше преднина в региона,  но в последните две години се забави значително. Рискуваме да изостанем от общите тенденции. Държавата закъснява с активната си роля за развитие на електрическата мобилност и макар да се опитва, го прави по стария познат начин.

България е единствената страна в Европейския съюз, която няма система за подпомагане на бизнеса и потребителите. Липсва национална стратегия, план за работа.

През 2022 година се създаде работна група - “Комисия за устойчива мобилност“. Целта беше да се изработи национална карта за развитие на устойчива мобилност с акцент върху електрическата такава. Тази добра инициатива не проработи дълго. Направи се нещо за да се изпълнят формалните условия и да се получи първия транш от средствата по плана за възстановяване и устойчивост.

До края на месец март 2024 г. се очаква представяне на обществено обсъждане на проект на Закон за насърчаване на електрическата мобилност, което е добре. Прави обаче впечатление, че проектът е изработен изцяло в рамките на едно министерство. В разработката не участва нито един представител на най-голямата браншова организация за електрическа мобилност - ИКЕМ.  В проекта няма нито един ред за подготовката на кадри. Вмъкнати са текстове, които нямат място в такъв закон. Да се надяваме, че при обсъждането ще се прояви разум, експертност и тези пропуски ще бъдат отстранени. 

Развитие на електрическите превозни средства и зарядната инфраструктура:

от октомври 2023 г. март 2024г.

(спрямо Април – Октомври 2023)

Вид ППС

Октомври 2023

Март 2024

Ръст в брой

Ръст в %

Предишен 6м. период

Спрямо предишен период

Автомобили

3544988

3556145

11157

0,3%

3,4%

Спад с 3,1%

Само леки

2994837

3007920

13083

0,4%

3,3%

Спад с 2,9%

Само електрически

9889

13466

3577

26,6%

33,3%

Спад с 2,9%

Само хибридни

35621

51910

16289

31,4%

25,0%

Ръст с 6,4%

Зарядни станции

1350

1760

410

23,3

24,90%

Спад с 1,6%

Локации на зарядни станции

820

1250

430

34,4

25,90%

Ръст с 4,5%

*Информацията е от Портал за отворени данни– Open Data BG

 

*Автомобили:

Общо автомобили3 556 145през март 2024,спрямо3 544 988 през октомври 2023 г. Това са с11 157 автомобила повече, но като ръст се наблюдава спад спрямо предишния период с 3,1%.

Леки автомобили3 007 920 през март 2024,спрямо2 994 837 през октомври 2023 г. Или13 083 леки автомобила повече, отново със спад от 2,9% спрямо предишния период.

Електрически автомобили13 466през март 2024,спрямо9 889 през октомври 2023 г. Това са с26,6% електрически автомобила повече със спад спрямо предишния период от 2,9%.

Хибридни автомобили51 910 през март 2024, спрямо 35 621, през октомври 2023 г. Това са с31,4% хибридни автомобила повече, което е ръст спрямо предишния период от 6,4%.

Забележка:Забелязва се спад при всички превозни средства, с изключение при хибридните, където имаме отчетлив ръст. Това показва, че интересът към тях нараства и те стават все по-предпочитани при покупка.

Зарядна инфраструктура:

*Зарядни станции: 1 760 общо зарядни станции през март 2024 г., спрямо 1 350 през октомври 2023 г. Тоест увеличение от 410 зарядни станции. Въпреки това в сравнение с предишния период темпът на увеличение е спаднал с 1,6%.

Забележка: От общо 1 760 зарядни станции, 1 250 са AC(променлив ток) с мощност до 22 kW, а 381 са DC(прав ток)бързозарядни станции с мощност между 24kWи 150 kW.

*Локации за зарядни станции:1 250 общо зарядни станции през март 2024 г., спрямо 820 през октомври 2023 г. Тук увеличението е с 430 локации за зареждане или 4,5%.

Забележка:Темпът на увеличение на локациите (местата за зареждане)показва завишен интерес към развитието на зарядната инфраструктура и повече точки за зареждане.

*Информацията е от сайта – „Всичко Ток“

 

Действащи мерки за насърчаване на електрическата мобилност:

 • Стимули за собствениците на електромобили(физически или юридически лица) включват: преференциално данъчно третиране и липса на такси за паркиране в платени зони.
 • собствениците на електрически автомобили, мотоциклети и мотопеди – както и на електрически превозни средства от категории L5e, L6e и L7e, посочени в чл. 4 от Регламент (ЕС) № 168/2013 са освободени от заплащане на годишен местен данък за тези превозни средства.
  - електрическото превозно средство се определя като пътническо превозно средство с изцяло електрически двигател, който няма двигател с вътрешно горене.
  - собствениците на електромобили не заплащат паркиране в платените зони на градовете София, Пловдив и Бургас и др..
 • Националният доверителен екофондуправлява инвестиционния проект за климата и програмата за насърчаване на използването на електрически превозни средства. Програмата предоставя безвъзмездни средства за проекти, свързани с насърчаване на използването на електромобили от публичните органи. Министърът на околната среда и водите разпределя средствата между държавни и общински институции.

Фокусът е върху превозни средства, които могат да се използват за обществено-обслужващи дейности, включително: почистване; поддръжка на паркове; социални услуги; проверки; и осигуряване на вътрешноградски обществен транспорт в малките населени места с малък пътникопоток.

Списъкът с електромобили, които могат да бъдат закупени по програмата, е разширен.

Субсидиите са

 • за среден клас M1 (автомобили до 8 места) и N1 (товарни автомобили с максимално допустимо тегло до 3,5 тона) EV – 20 000 лв.
 • малки L7e – 20 000 лв.
 • микробуси – 40 000 лв.
 • клас M1 и N1 (6+1 и 7+1 места) – 30 000 лв.
 • до 3000 лв. за закупуване на различни видове надстройки за почистване, превоз на товари и поливане на малкия L7e.

Основни предизвикателства:

За българските потребители те са най-вече:

 • Цена – електромобилите остават по-скъпи от превозните средства с вътрешно горене – както превозните средства, така и застрахователните премии. Няма национална програма за насърчаване на потребителите.
 • Свобода на пътуване – въпреки че системата за таксуване се разраства доста бързо, тя все още не е достатъчна, за да осигури безпрепятственото и лесно зареждане на електромобилите в цялата страна.

Необходим е адекватен закон за насърчаване на електрическата мобилност!

- Да бъде определено министерство/а, които да бъдат ресорни и с конкретни задачи по развитието на електромобилността.

- Да се използва активно експертността на секторните организации като ИКЕМ и др.

- Да се регламентира задължение за общините да осигурят места за зарядни устройства на поне две места за паркиране.

- Да се заложат нормативно стимули за електроразпределителните дружества да предоставят лесен достъп до електроенергийната мрежа.

- Да се въведат преференциални финансови инструменти за малките и средните предприятия, които инвестират в изграждането и управлението на инфраструктура за зареждане с електроенергия.

- Да бъде създаден национален портал от типа SmartGridза връзка между ЕСО, ЕРП, операторите на зарядна инфраструктура и услуги в сферата на електрическата мобилност.

Важен ангажимент на държавата е да предостави облачна услуга за общодостъпна информация за зарядните точки, условията за ползване, услугите и т.н.

И не на последно място –  държавна политика за подготовка на кадри за електрическата мобилност!

 

За ИКЕМ

ИКЕМ eбраншова организация в сектор "Електрическа мобилност"и следва световните и европейски практики в сектора, законодателство, международни контакти, стандартизация, мрежа от партньорства на бизнеса с общини и други организации, нормативна уредба и национална позиция в рамките на ЕС, образователен модел с университети, професионални гимназии и бизнеса за подготовка на кадри и много други.

www.emic-bg.org

Иван КостовАкционери
СНЦ Институт за европейски ценности

Сдружението с нестопанска цел е юридическо лице, регистрирано съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛ още...
Българска Академия на Науките

Българската академия на науките (БАН) е най-голямата научна организация в България. Тя е автономна държавна структура, която обхваща научни още...
Енерджи Ту Гоу ООД

Енерджи Ту Гоу ООД предлага зареждащи устройства за електрически автомобили, втч. зарядни станции за домашни нужди, зарядни станции за общес още...