Bulgarian  English


Проект по Еrasmus+ с участие на ИКЕМ
Публикувано на: 31-01-2024


Проект по  Еrasmus+ с участие на ИКЕМ

Проектът по  Еrasmus+: SArP  2023-1-BG01-KA210-VET-000167083 с участие на ИКЕМ продължава своята работа.

Проектът събира усилията на своите участници по темата за соларните електомобили.

Цели
1 Да се увеличи гъвкавостта в процесите по акредитиране и сертифициране с Europass - паспорт за умения за обучаващите се в разработките за соларни автомобили и възобновяема енергия.
2 Да се намали процентът на отпадналите от участващите гимназии, като се включат ученици в риск от отпадане.
3 Да се разшири мрежата от доставчици на обучение, компании и доброволци, които се борят срещу изменението на климата чрез използването на възобновяема енергия.
 
Дейности
Обучаемите участват активно, докато разработват и конструират соларни модели автомобили, които ще бъдат избрани за европейските презентациии. Така те ще участват активно в презентациите, които са планирани в Измир и София. Участниците не само ще придобият знания и умения, включващи слънчева енергия, съоръжения, мерки за безопасност и подобно съдържание, но също така ще подобрят ключовите си компетенции (както е определено от ЕС) и ще подобрят социалното си поведение.
 
Въздействие
-36 ученици и 12 възрастни ще имат по-добри технически умения и ще развият меки умения като самочувствие, креативно мислене за опазване на околната среда.
-300 колеги, които не участват в мобилности, а в местни дейности, ще имат по-добри познания за възобновяемите енергийни източници и електрическите автомобили и възможността да получат прехвърляеми микрокредити за „Електрически автомобили и възобновяема енергия“.
-Създадени са 5 нови модела соларни автомобили.
-По-добро адаптиране на ПОО към изискванията на пазара на труда и политиката на ЕС.

 

 

 

 

 

 

 

Може да бъде изображение с 6 души, карта и текст, който гласи 'November 2023 ueHTbp Erasmus+ PHOCT pecypcи tpn-cteong ERASMUS+ nEW Presentations (SariP) KA120 SOLAR CAR PRESENTATIONS PROJECT CONTINUES! enico ACTIVITIES OF PROJECT 1,MEETING SOFIA, BULGARIA SOLAR CAR PRESENTATION STEP.2 2.MEETING PIATRA NEAMT, ROMANIA STEP BY STEP INSTRUCTIONS DEAR STUDENTS Engineer Forget!! ATTENTION prove their suecess. design originality great working group distribution emor atios, Be patient. things take time. Designed by KınkMTAL IT department European Union Resentations responsiblefor (EACEA).'Акционери
СНЦ ИКЕМ

ИКЕМ е Национална браншова организация в бранш "Електрическа мобилност", която обединява усилията на своите членове. още...
Пасат България АД

Пасат България АД е успешно продължение на 30-годишната традиция на Пасат АД в производството на широк обхват продукти от стъклопласт, проек още...
Енерджи Ту Гоу ООД

Енерджи Ту Гоу ООД предлага зареждащи устройства за електрически автомобили, втч. зарядни станции за домашни нужди, зарядни станции за общес още...