Bulgarian  English


ПОКАНА - WorkShop
Публикувано на: 15-11-2023


ПОКАНА - WorkShop

ПОКАНА - WorkShop

ПОЛИТИЧЕСКА ПРОГРАМА ЗА ПРЕХОД НА РАБОТНИЦИТЕ В АВТОМАТИЗИРАНИТЕ И ЦИФРОВИ ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ

22 ноември 2023 г. - 09:00 – 17:00 ч SofiaLab

Адрес: ул. Сердика 1, ет. 3, София 1000, България

РЕГИСТРАЦИЯ https://survey.polito.it/ng/index.php/849916?lang=en

Проектът на ЕС H2020 WE-TRANSFORM има за цел да създаде ориентирана към действие политическа програма, която да подготви прехода към автоматизация и свързаната с него трансформация на работната сила в транспортния сектор.

За целта WE-TRANSFORM установи ефективен диалог с всички участващи страни, включително работници и работодатели във всички видове транспорт и използва знанията и опита на заинтересованите страни за съвместно създаване на политическия дневен ред.

Семинарът ще информира както за напредъка на проекта до момента, така и ще включва обсъждане на политики, свързани с: (1) публично регулиране и договорно договаряне; (2) индустриално управление; (3) обучение и преквалификация; и (4) минимизиране на изключването и експлоатацията на труда.

Този семинар е насочен към синдикалисти, законодатели (членове на ЕП и депутати, съветници), адвокати по трудово право, експерти по европейско право, икономисти по труда, организационни мениджъри/служители, стратегически мениджъри, мениджъри по човешки ресурси, професионални психолози, техници по дигитализация, обучителни компании, работници, професионалисти асоциации.

Семинарът ще се проведе в SofiaLab, Адрес: ул. Сердика 1, ет. 3, София 1000, България

Дневен ред

Първата половина

09:00 Регистрация и кафе за добре дошли

09:30 Презентации: Българска стопанска камара, Министерство на транспорта и съобщенията, Столична община.

10:00 Представяне на проект WE-TRANSFORM

10:30 Фокус група по политически дневен ред

12:30 Обедна почивка

Втора половина

14:00 Работилница

16:30 Заключителни бележки

Присъединете се към нас в София и се регистрирайте за семинара. Възможно е участие за половин ден.

РЕГИСТРАЦИЯ  https://survey.polito.it/ng/index.php/849916?lang=enАкционери
СНЦ Институт за европейски ценности

Сдружението с нестопанска цел е юридическо лице, регистрирано съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛ още...
Българска Академия на Науките

Българската академия на науките (БАН) е най-голямата научна организация в България. Тя е автономна държавна структура, която обхваща научни още...
Институт по Електрохимия и Енергийни системи - БАН

Основана през 1967 г., Централната лаборатория по електрохимични източници на енергия (CLEPS), успешно съчетава традициите на българското уч още...