Bulgarian  English


Какво ново при електромобилите у нас за последните 6 месеца
Публикувано на: 06-10-2023


Какво ново при електромобилите у нас за последните 6 месеца

В ИКЕМ се стараем да следим пулса на електромобилността в България. Ето как стоят нещата с електромобилите и зарядните станции у нас - от Април до Октомври 2023 г. за последните 6 месеца:

Общо автомобили- 3 544 988, което е ръст от 3,4%, или 114 937 автомобила повече.

Леки автомобили2 994 837, което е ръст от 3,3%, или 95 573 автомобила повече.

Електрически автомобили9 889, което е ръст от 33,3%, или 2 472 автомобила повече.

Хибридни автомобили Ток/бензин - 35 621, което е ръст от 25%, или 7 028 автомобили повече.

Общо за 1 година, ръстът на електрическите и хибридни автомобили надминава 100%.

 

Зарядни станции:

2022г. са били около 850, в началото на 2023 г. са вече 1 018, като към октомври 2023г. са малко над 1 350, или за 1 година ръстът е близо 25%.

Локации за зарядни станции:

2022 г.са били 605, в началото на 2023 г. са 751, към момента са приблизително 820. Вижда се, че броят на зарядните станции расте предимно с откриване на нови локации, което е добре.

Към момента на 1 зарядна станция се падат малко над 7 електромобила. Средно за ЕС са около 6.4 електромобили на 1 зарядна станция.

Основните предизвикателства

За българските потребители пред притежаването на EV са най-вече:

Цена– електромобилите остават по-скъпи от превозните средства с вътрешно горене – както превозните средства, така и застрахователните премии. Няма национална програма за насърчаване на потребителите.

Свобода на пътуване– въпреки че системата за таксуване се разраства доста бързо, тя все още не е достатъчна, за да осигури безпрепятственото и лесно зареждане на електромобилите в цялата страна.

 

Изхождайки от практиката на ИКЕМ (над 13 години), може да се формулират няколко съвета:

Необходимо е на ниво Министерски съвет да бъде определен национален координатор за електрическата мобилност!

- Да бъде определено министерство/а, които да бъдат ресорни и с конкретни задачи по развитието на електромобилността.

- Да се използва активно експертността на секторните организации - като ИКЕМ, БАЕПС и др.

- Да се регламентира задължение за общините да осигурят места за зарядни устройства на поне две места за паркиране.

- Да се заложат нормативно стимули за електроразпределителните дружества да предоставят лесен достъп до електроенергийната мрежа.

- Да се въведат преференциални финансови инструменти за малките и средните предприятия, които инвестират в изграждането и управлението на инфраструктура за зареждане с електроенергия.

- Да се въведат стимули за навлизането на пазара на електрически превозни средства в съответствие с принципа „замърсителят плаща“, като се включат специални мерки, например субсидии за превозни средства с нулеви емисии, диференциране на таксите /данъците за регистрация/ за собственост в зависимост от равнището на емисиите и схеми за бракуване на най-замърсяващите превозни средства (стандарт за емисии Евро 3 или по-нисък).

- Да бъде създаден национален портал от типа Smart Grid за връзка между ЕСО, ЕРП, операторите на зарядна инфраструктура и услуги в сферата на електрическата мобилност.

- Важен ангажимент на държавата ще бъде да предостави облачна услуга за общодостъпна информация за зарядните точки, условията за ползване, услугите и т.н.

ИКЕМ e браншова организация в сектор "Електрическа мобилност"и следва световните и европейски практики в сектора, законодателство, международни контакти, стандартизация, мрежа от партньорства на бизнеса с общини и други организации, нормативна уредба и национална позиция в рамките на ЕС, образователен модел с университети, професионални гимназии и бизнеса за подготовка на кадри и много други.Акционери
СНЦ Институт за европейски ценности

Сдружението с нестопанска цел е юридическо лице, регистрирано съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛ още...
Българска Академия на Науките

Българската академия на науките (БАН) е най-голямата научна организация в България. Тя е автономна държавна структура, която обхваща научни още...
Транспортна електроника 91 ООД

ТРАНСПОРТНА ЕЛЕКТРОНИКА 91 ООД е частна инженерингова фирма създадена с основна цел да осъществи връзките на българските производители на ка още...