Bulgarian  English


ИКЕМ проведе редовното си Общо събрание
Публикувано на: 28-06-2022


ИКЕМ проведе редовното си Общо събрание

На 28.06.2022г. Браншовата организация за електрическа мобилност в България - Индустриален клъстер "Електромобили" (ИКЕМ), проведе своето редовно Общо събрание. Домакин на събитието беше Стопански факултет към Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Събранието гласува състава на УС на организацията за нов период от 4 години. От предишния състав на УС бяха утвърдени: Илия Левков – Председател на УС, Иван Костов – директор в Българската стопанска камара, Генерал-майор д-р Груди Ангелов, доц. д-р Атанас Георгиев -  зам.-декан на Стопанския фалултет в СУ „Св. Климент Охридски“, издател и гл. редактор на сп. „Ютилитис“, инж. Димитър Стоянов, д-р инж. Стефан Апостолов – Енергиен експерт.

За нов член на УС на ИКЕМ бе избран Иван Михайлов - Директор развоен център на Вистеон Електроникс България, Аутомотив – София.

С новите членове в управителния си съвет ИКЕМ акцентира върху три основни дейности в предстоящия си мандат:

- Надграждане на експертиза и активно участие във формиране на националните политики за електрическа мобилност в синхрон с европейските,

-  Насърчаване на разрастването на Национална интергративна платформа за зарядна инфраструктура – „Bulcharge“ и смарт грид мрежа обхващаща енергийните разпределителни дружества, производители и търговци на продукти и услуги за зареждане на електромобили и др.,

- Развитие на Секторен съвет за електрическа мобилност (ССЕМ)- секторен модел за връзка между бизнес и образование в сектор „Електрическа мобилност“.

"Електрическата мобилност" да се обособи като самостоятелен нов бранш в българската икономика беше единодушно решено от участниците в редовното Общо събрание на ИКЕМ, проведено на 7 март 2014 г. 

Членове и партньори на ИКЕМ са повече от сто четиридесет и две бизнес компании, неправителствени организации, висши и средни училища и др. Тринадесет са българските общини, официални партньори на ИКЕМ.

ИКЕМ е член на Българската стопанска камара.

Най-новият член на ИКЕМ е фирма - ЕЛЕКТРО ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ ЕООД - СофияАкционери
СНЦ ИКЕМ

ИКЕМ е Национална браншова организация в бранш "Електрическа мобилност", която обединява усилията на своите членове. още...
Институт по Електрохимия и Енергийни системи - БАН

Основана през 1967 г., Централната лаборатория по електрохимични източници на енергия (CLEPS), успешно съчетава традициите на българското уч още...
ЛИМЕКС ООД

''Лимекс''  ООД  е консултантска компания, чиято основна дейност е  консултации по отношение на инвестицио още...