Bulgarian  English


ЕРП дружествата с общо становище по Плана за възстановяване и устойчивост
Публикувано на: 03-08-2021


ЕРП дружествата с общо становище по Плана за възстановяване и устойчивост

Трите ЕРП дружества: ЕВН, ЧЕЗ и Енерго-Про изпратиха общо становище във връзка с "План за възстановяване и устойчивост на България" до Министкерски съвет, Министър-председателя на РБ, както и до министрите на енергетиката, икономиката и финансите.  

В становището се посочва: "Приветстваме усилията, положени от Вашия кабинет в кратък срок да бъде редактирана предходната версия на Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ) на България. Със съжаление установяваме, че представените аргументи в проведените помежду ни дискусии не са били достатъчни да включите предложения от „Електроразпределение Юг“ ЕАД, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД и „Електроразпределение Север“ АД проект с работно заглавие “Mодернизация, дигитална трансформация и развитие на информационните системи и физическата инфраструктура на лицензираните оператори на разпределителни мрежи с цел ускорена електрификация и декарбонизация на енергийното потребление и производство, както и развитие на умни мрежи”в последната версия на ПВУ."

Набляга се на това, че предложението им за грантово финансиране в размер малко над 750 млн. лева, чиято цел е разпределителните мрежи в страната да бъдат инфраструктурно подсилени, модернизирани, а определени процеси дигитализирани, не е одобрено. Което означава, че инвестициите в разпределителните мрежи, които ще са изцяло в резултат на проектите, включени в настоящата версия на ПВУ, ще доведат до допълнителна финансова тежест за всички ползватели на разпределителните мрежи, докато ползите от тези проекти ще бъдат избирателно разпределени между изключително ограничен брой клиенти.

ЕВН и ЧЕЗ са членове на Националната браншова организация за електрическа мобилност - ИКЕМ.

Пълният текст на становището може да намерите ТУКАкционери
Пасат България АД

Пасат България АД е успешно продължение на 30-годишната традиция на Пасат АД в производството на широк обхват продукти от стъклопласт, проек още...
Транспортна електроника 91 ООД

ТРАНСПОРТНА ЕЛЕКТРОНИКА 91 ООД е частна инженерингова фирма създадена с основна цел да осъществи връзките на българските производители на ка още...
СНЦ Институт за европейски ценности

Сдружението с нестопанска цел е юридическо лице, регистрирано съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛ още...