Bulgarian  English


Проведе се заседание на работна група ''eM-CG'' към CEN-CENELEC, Брюксел
Публикувано на: 02-12-2019


Проведе се заседание на работна група ''eM-CG'' към CEN-CENELEC, Брюксел

На 28.11.2019 г. се проведе среща на Координационната група за въвеждане на стандарти за електкрическата мобилност: eM-CG към CEN-CENELEC в Брюксел.

ИКЕМ, като браншова организация за сектор "Електрическа мобилност" в България участва със свой представител от първото й заседание през март 2012 г. Тази група включва представители на членове на CEN и CENELEC, организации, представляващи съответните сектори (автомобилна индустрия, комунални услуги, потребители и т.н.) и Европейската комисия.

          

        Като резултат от проведеното работно заседание:

 • Wireless charging– работи се по въпроса, но все още има няколко пречки, включително разпределението на честотите (и максималната разрешена мощност) с ТВ/радио разпространителите и радиолюбителите.
 • Directive 2014/94/EU – през 2020-та се очаква преглед и въвеждане на изменения. Ще изискат стандарт за комуникацията (smart grid, payment processing, price info, etc.) осигуряващ по-широка съвместимост.
  • eMobility ICT Interoperability Innovation, eMI³- ICT data definitions, formats, interfaces, and exchange mechanisms in order to enable a common language among all ICT platforms for Electric Vehicles
  • evRoaming4EU- facilitate roaming services for charging electric vehicles and provide transparent information to consumers about charging locations and prices of charging in Europe, by making use of the open and independent Open Charge Point Interface (OCPI) protocol.
  • ISO 15118-20 – automatic authentication
 • Directive 2019/1161/EU – трябва да се транспонира догодина, въвежда изисквания за минимален брой „чисти“ МПС при обществени поръчки (има цели разделени по видове МПС, периоди, CO2g/kmи т.н.)
 • Multifuel stations– подготвя се синхронизиране на стандартите за различните горива по отношение на сходните елементи.
 • Работи се по формата, в който ще се показва на някои бензиностанции/зарядни станции, сравнителна статистика за EUR/100km пробегмежду различните горива.
 • Приети е стандарт за етикетите за означаване на конекторите (зарядна точка, кабел, електромобил)
 • Standardization request as regards performance and sustainability requirements for rechargeable batteries – ще се изготвя стандарт за оценка на състоянието на използваните батерии с цел евентуалната им по-нататъшна употреба или рециклиране.
 • Safety standards - работната група част от eM-CGе разгледа дефинициите в множество стандарти (и несъответствията между тях) и е изготви чернова на доклада.


Акционери
Транспортна електроника 91 ООД

ТРАНСПОРТНА ЕЛЕКТРОНИКА 91 ООД е частна инженерингова фирма създадена с основна цел да осъществи връзките на българските производители на ка още...
ЛИМЕКС ООД

''Лимекс''  ООД  е консултантска компания, чиято основна дейност е  консултации по отношение на инвестицио още...
Пасат България АД

Пасат България АД е успешно продължение на 30-годишната традиция на Пасат АД в производството на широк обхват продукти от стъклопласт, проек още...