Bulgarian  English


Новини
Проведе се първата за 2018г. среща на групата за образование по електрическа мобилност
20-04-2018
Проведе се първата за 2018г. среща на групата за образование по електрическа мобилност
На срещата се обсъдиха, практическото обучение в професионалните гимнази и възможностите за въвеждане на т.н. „ още ...
ИКЕМ се срещна с посланика на РБългария в Азербайджан, д-р Николай Янков ИКЕМ се срещна с посланика на РБългария в Азербайджан, д-р Николай Янков
17-04-2018
На срещата, посланик Янков се запозна с дейността на ИКЕМ. Подчертани бяха до още ...
ИКЕМ взе участие във Водородно бизнес-събитие ИКЕМ взе участие във Водородно бизнес-събитие
12-04-2018
Съвместно предприятие „Горивни клетки и водород“ с експертизата н още ...


Дейности
Акционери
СНЦ Институт за европейски ценности

Сдружението с нестопанска цел е юридическо лице, регистрирано съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛ още...
Централна лаборатория по приложна физика, БАН

ЦЕНТРАЛНАТА ЛАБОРАТОРИЯ ПО ПРИЛОЖНА ФИЗИКА (ЦЛПФ) – ПЛОВДИВ е самостоятелно академично специализирано звено с научно-приложна дейност още...
Българска Академия на Науките

Българската академия на науките (БАН) е най-голямата научна организация в България. Тя е автономна държавна структура, която обхваща научни още...