Bulgarian  English


Новини
ИКЕМ се присъедини към Европейски алианс за чист водород
19-08-2020
ИКЕМ се присъедини към Европейски алианс за чист водород
Европейският алианс за чист водород има за цел внедряване на водородни технологии до 2030 г., като обединява производ още ...
ИКЕМ участва в проект: ''SmartCTClusters'', по програма COSME на европейската комисия ИКЕМ участва в проект: ''SmartCTClusters'', по програма COSME на европейската комисия
11-08-2020
Проектът е фокусиран върху създаване на партньорства и връзки между фирмите в още ...
Конкурс за ЕСЕ: ''ЯДРЕНАТА ЕНЕРГЕТИКА – В СИМБИОЗА С ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА МОБИЛНОСТ'' Конкурс за ЕСЕ: ''ЯДРЕНАТА ЕНЕРГЕТИКА – В СИМБИОЗА С ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА МОБИЛНОСТ''
29-06-2020
Конкурсът се организира съвместно с АЕЦ "Козлодуй, АЕЦ Козлодуй „Н още ...
ACEA & Eurelectric - за повече зарядни станции съгласно плана за възстановяване на ЕС ACEA & Eurelectric - за повече зарядни станции съгласно плана за възстановяване на ЕС
09-06-2020
Тепърва ще се дискутира по-конкретно, но определено си проличава, че автомоби още ...


Дейности
Акционери
СНЦ Институт за европейски ценности

Сдружението с нестопанска цел е юридическо лице, регистрирано съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛ още...
Българска Академия на Науките

Българската академия на науките (БАН) е най-голямата научна организация в България. Тя е автономна държавна структура, която обхваща научни още...
Институт по Електрохимия и Енергийни системи - БАН

Основана през 1967 г., Централната лаборатория по електрохимични източници на енергия (CLEPS), успешно съчетава традициите на българското уч още...