Bulgarian  English


Необходимо е изпреварващо развитие на електромобилността в България
Публикувано на: 11-04-2019


Необходимо е изпреварващо развитие на електромобилността в България

Необходимо е Изпреварващото развитие на електроразпределителните мрежи е главното условие за електромобилност в България!

Това е един от важните изводи от провелата се на 10 април 2019 експертна дискусия «Енергетика, климат и електрическа мобилност» в рамките на Energy Managers' Forum на списание «Ютилитис».

В дискусията взеха участие представители на български предприятия, свързани с електромобилността, както и представители на електроразпределителните дружества.
Експертите достигнаха до общи констатации за перспективите и препятствията за развитието на електромобилността у нас.

През следващите 10 години се очаква стремителен ръст на електрическите превозни средства в Европа. До 2030 г. водещите индустриални държави в Европа и света ще прекратят вътрешните продажби на автомобили с въглеродни горива, а броят на традиционните автомобили в експлоатация бързо ще намалява.

Масовото навлизане на електромобили в Европейския съюз, което ще започне през следващите 5 години ще доведе до силно поевтиняване на транспортните услуги и строителството и ще предизвика появата на нови технологии, производства и професии. За България електромобилността ще създаде възможности за нови индустриални ниши и нова заетост, които нашата страна може пълноценно да използва само ако не допусне изоставане в това направление от водещите европейски икономики.

Но развитието на електромобилния транспорт в Европейския съюз ще доведе и до въвеждането на екологични ограничения за камиони, автомобили и строителна техника, задвижвани с въглеродни горива. Държавите от Европейския съюз, които не успеят да вървят в крак с новите технологии и с тяхното информационно и инфраструктурно обезпечаване ще търпят значителни търговски загуби и ще са подложени на санкции както заради използването на бензинов и дизелов транспорт, така и заради недостатъчен капацитет на националните мрежи от зарядни станции.

Електроразпределителните мрежи са ключът към навлизането на електромобилните  технологии в транспорта и в строителството у нас.
Главният фактор, който заплашва да ограничи навлизането на електромобилния транспорт в България е изпреварващото развитие на електроразпределителните мрежи.

За да може товарният транспорт и строителството да ползват електрически превозни средства, което ще доведе до огромни спестявания и ръст на ефективността е необходимо изпреварващо развитие на електроразпределителните мрежи при дългосрочно планиране на инвестициите.

Необходимите вложения в мрежовата инфраструктура могат да се осъществят само в рамките на национална целева програма за действие в сферата на енергетиката и регионалното развитие. За разгръщането на национална мрежа от зарядни електростанции с достатъчна мощност е необходим ръст на електроразпределителните мрежи, който не може да бъде осъществен за 1 или за 2 години.

Експертните анализи показват, че за да се построят клъстъри от захранващи електростанции при замяна само на 40% от леките автомобили у нас с ЕПС, при това без масовото навлизане на електрическа строителна техника и без електрификация на автомобилните товарни превози, ще са нужни целеви инвестиции в електроразпределителните мрежи в продължение най-малко на 5 - 7 години.

Следващи 7 - 10 години на инвестиции ще са нужни за минимално разгръщане на високомощни зарядни станции, без които е невъзможно навлизането на електромобилността в товарните превози и строителството.

Към момента България изостава от водещите европейски държави в проактивното развитие на електроразпределителната инфраструктура, което трябва да обезпечи изграждането на национална мрежа от зарядни електростанции с достатъчна мощност. Забавено развитие на мрежите може да създаде в хоризонт от 5-7 години изоставане в електромобилността, което ще предизвика рискове за развитието на българския транспортен сектор и изоставане в ефективността на строителството и индустрията.

За развитието на електромобилността е нужно въвеждането на срочни нормативни мерки и създаването на политики в няколко направления:
•    Изработване на национална стратегия за съвместното развитие и управление на електромобилността и разпределителните мрежи при въвеждане на «умни мрежи»;
•    Пълен преглед и актуализация на регулаторните правила и политики, които да стимулират ЕРП да инвестират в изпреварващо развитие на електроразпределителните мрежи;
•    Въвеждане на процедури за сътрудничество между ЕРП и общините за разработване на планове за развитие на електрозарядната инфраструктура;
•    Въвеждане на технически стандарти за изграждане и управление на публичните станции за зареждане на електромобили, съвместими с прилаганите от ЕРП технологии.

Със съдействието на ЕНЕРГО-ПРО България

    ИКЕМ

11 април 2019 г.


 Акционери
Институт по Електрохимия и Енергийни системи - БАН

Основана през 1967 г., Централната лаборатория по електрохимични източници на енергия (CLEPS), успешно съчетава традициите на българското уч още...
Транспортна електроника 91 ООД

ТРАНСПОРТНА ЕЛЕКТРОНИКА 91 ООД е частна инженерингова фирма създадена с основна цел да осъществи връзките на българските производители на ка още...
Енерджи Ту Гоу ООД

Енерджи Ту Гоу ООД предлага зареждащи устройства за електрически автомобили, втч. зарядни станции за домашни нужди, зарядни станции за общес още...