Bulgarian  English


Удостоверение за ИКЕМ, като работодателска организация
Публикувано на: 26-02-2019


Удостоверение за ИКЕМ, като работодателска организация

Удостоверение за ИКЕМ, като работодателска организация за 2019 г. от Българската стопанска камара.

 

 

 

 

 

 

 

 Акционери
Централна лаборатория по приложна физика, БАН

ЦЕНТРАЛНАТА ЛАБОРАТОРИЯ ПО ПРИЛОЖНА ФИЗИКА (ЦЛПФ) – ПЛОВДИВ е самостоятелно академично специализирано звено с научно-приложна дейност още...
Енерджи Ту Гоу ООД

Енерджи Ту Гоу ООД предлага зареждащи устройства за електрически автомобили, втч. зарядни станции за домашни нужди, зарядни станции за общес още...
СНЦ Институт за европейски ценности

Сдружението с нестопанска цел е юридическо лице, регистрирано съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛ още...