Bulgarian  English


ПРОВЕДЕ СЕ УЧРЕДИТЕЛНАТА СРЕЩА НА СЕКТОРНИЯ СЪВЕТ ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСКА МОБИЛНОСТ
Публикувано на: 21-02-2019


ПРОВЕДЕ СЕ УЧРЕДИТЕЛНАТА СРЕЩА НА СЕКТОРНИЯ СЪВЕТ ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСКА МОБИЛНОСТ

На 20 февруари, в заседателната зала на Българска стопанска камара, се проведе учредителната среща на Секторния съвет за електрическа мобилност (ССЕМ).

На срещата присъства и зам.-министърът на образованието Таня Михайлова, която изрази институционална подкрепа и готовност за партньорство.

В състава на ССЕМ участват представители на Министерство на образованието и науката, Национална браншова организация по електрическа мобилност- ИКЕМ, НАПОО, Центърът за професионално образование към Българска стопанска камара, Професионалната гимназия по транспорт и аграрни технологии „Н. Вапцаров“ - Хасково, Професионалната техническа гимназия - Варна, Професионалната гимназия по ядрена енергетика "Игор Курчатов" - Козлодуй, Професионалната гимназия "Велизар Пеев"- Своге, Професионалната гимназия по транспорт и енергетика "Хенри Форд" - София, Професионалната гимназия по МСС - Гоце Делчев, Русенски университет „Ангел Кънчев“, Висше транспортно училище „Тодор Каблешков“, Военна академия „Г. С. Раковски“.

Всички участници се обединиха около мнението, че форматът на съвета е добра практика за взаимодействие между разнообразни заинтересовани страни и институции, който може да бъде използван като модел и за други тематични области и специално за подобряване на качеството на професионалното образование.

Отбелязан бе големият напредък на инициативата, предхождаща формирането на съвета, която в рамките на 3 години успя да оформи работещо партньорство с реални измерими резултати в пет професионални гимназии в страната.

Приоритети за работа на ССЕМ през следващите 6 месеца:

    Административни въпроси
    Издаване на заповед на министъра за свикване на заседание на ССЕМ;
    Финализиране на текста на вътрешния правилник за дейността на ССЕМ;
    Насрочване на дата за първо заседание.
    Комуникиране с други институции и организации от името на ССЕМ, с цел постигане на по-голям ефект.
    Подобряване на материалната база

Предстоящи дейности:

    Членовете на съвета да се включат с предложения по време на общественото обсъждане на Националната програма на МОН - срок до 04.03.2019 г.;
    Кандидатстване на гимназиите по Националната програма в сътрудничество с ИКЕМ, БСК и бизнеса - координирано от Огнян Манолов.
    Продължаване на посещения от страна на ИКЕМ и бизнеса в гимназиите с цел промотиране на електрическата мобилност и демонстрация на електрически автомобили.

Нови идеи:

    Създаване на учебен център към съществуващ бизнес, който да бъде посещаван от ученици от професионалните гимназии;
    Споделяне на оборудване между гимназиите на регионален принцип - мобилни/модулни технологии, които да се ползват от повече от една гимназия на ротационен принцип;
    Запитване към общини за използване безвъзмездно на билбордове и рекламни постери в градовете за промотиране на професионалното образование и в частност специалностите за електрическа мобилност;
    Бизнесът да сподели възможности за конкретни работни позиции, които могат да заемат завършилите специалностите за електрическа мобилност;
    Интервюта с вече започнали специалисти, които са завършили специалността;
    Партньорство с БНТ за документален филм за професионалното образование и реализацията на завършилите;
    Влизане в часовете на учениците от основното образование за разговор за електрическата мобилност - например в часове по физика;
    Дни на отворени врати във фирми, които наемат подобни специалисти;
    Актуализиране на изпитни програми с участие на представители на гимназиите
    Процедура за въвеждане на специалност с очакван недостиг - процесът ще бъде координиран от г-жа Ваня Тивидошева;
    Засилване на информационната кампания за популяризиране на образованието по електрическа мобилност.

Други приоритети:

    Търсене на възможности за финансиране на дейността на ССЕМ, за да е по-устойчив форматът
    Връзка на темите електромобилност и киберсигурност
    Продължаване на добрата практика за квалификация на учители
    Партньорства с други организации

На дневен ред предстои подписването на Заповед от Министъра на образованието и науката и приемането на Правилник за дейността на ССЕМ.

 
Постигнати резултати

До момента по Модела ИКЕМ са обучени 20 преподаватели и са разкрити паралелки по „Електрически превозни средства“ в пет професионални гимназии, в които са обхванати 168 ученици. Има готовност пет центъра за професионално обучение да стартират курсове по части от професиите „Техник на ЕПС“ и „Монтьор на ЕПС“.

Благодарение на подписаното между ИКЕМ и „ВИФИ България“ (обучителна организация на Австрийката индустриална камара), провежданите курсове по ЕПС са със защитен сертификат.

Представители на ИКЕМ са провели до момента над 20 срещи с ученици в професионални гимназии с цел демонстрация на ЕПС и мотивация на учениците и техните родители за включване в паралелки по ЕПС.

По предложение на ИКЕМ и БСК, в Националния класификатор на професиите и длъжностите (НДКП) бяха въведени нови кодове за длъжности в сферата на електрическата мобилност.

Източник: Българската стопанска камараАкционери
Институт по Електрохимия и Енергийни системи - БАН

Основана през 1967 г., Централната лаборатория по електрохимични източници на енергия (CLEPS), успешно съчетава традициите на българското уч още...
Пасат България АД

Пасат България АД е успешно продължение на 30-годишната традиция на Пасат АД в производството на широк обхват продукти от стъклопласт, проек още...
Българска Академия на Науките

Българската академия на науките (БАН) е най-голямата научна организация в България. Тя е автономна държавна структура, която обхваща научни още...