Bulgarian  English


ПРОВЕДЕ СЕ УЧРЕДИТЕЛНАТА СРЕЩА НА СЕКТОРНИЯ СЪВЕТ ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСКА МОБИЛНОСТ
Публикувано на: 21-02-2019


ПРОВЕДЕ СЕ УЧРЕДИТЕЛНАТА СРЕЩА НА СЕКТОРНИЯ СЪВЕТ ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСКА МОБИЛНОСТ

На 20 февруари, в заседателната зала на Българска стопанска камара, се проведе учредителната среща на Секторния съвет за електрическа мобилност (ССЕМ).

На срещата присъства и зам.-министърът на образованието Таня Михайлова, която изрази институционална подкрепа и готовност за партньорство.

В състава на ССЕМ участват представители на Министерство на образованието и науката, Национална браншова организация по електрическа мобилност- ИКЕМ, НАПОО, Центърът за професионално образование към Българска стопанска камара, Професионалната гимназия по транспорт и аграрни технологии „Н. Вапцаров“ - Хасково, Професионалната техническа гимназия - Варна, Професионалната гимназия по ядрена енергетика "Игор Курчатов" - Козлодуй, Професионалната гимназия "Велизар Пеев"- Своге, Професионалната гимназия по транспорт и енергетика "Хенри Форд" - София, Професионалната гимназия по МСС - Гоце Делчев, Русенски университет „Ангел Кънчев“, Висше транспортно училище „Тодор Каблешков“, Военна академия „Г. С. Раковски“.

Всички участници се обединиха около мнението, че форматът на съвета е добра практика за взаимодействие между разнообразни заинтересовани страни и институции, който може да бъде използван като модел и за други тематични области и специално за подобряване на качеството на професионалното образование.

Отбелязан бе големият напредък на инициативата, предхождаща формирането на съвета, която в рамките на 3 години успя да оформи работещо партньорство с реални измерими резултати в пет професионални гимназии в страната.

Приоритети за работа на ССЕМ през следващите 6 месеца:

    Административни въпроси
    Издаване на заповед на министъра за свикване на заседание на ССЕМ;
    Финализиране на текста на вътрешния правилник за дейността на ССЕМ;
    Насрочване на дата за първо заседание.
    Комуникиране с други институции и организации от името на ССЕМ, с цел постигане на по-голям ефект.
    Подобряване на материалната база

Предстоящи дейности:

    Членовете на съвета да се включат с предложения по време на общественото обсъждане на Националната програма на МОН - срок до 04.03.2019 г.;
    Кандидатстване на гимназиите по Националната програма в сътрудничество с ИКЕМ, БСК и бизнеса - координирано от Огнян Манолов.
    Продължаване на посещения от страна на ИКЕМ и бизнеса в гимназиите с цел промотиране на електрическата мобилност и демонстрация на електрически автомобили.

Нови идеи:

    Създаване на учебен център към съществуващ бизнес, който да бъде посещаван от ученици от професионалните гимназии;
    Споделяне на оборудване между гимназиите на регионален принцип - мобилни/модулни технологии, които да се ползват от повече от една гимназия на ротационен принцип;
    Запитване към общини за използване безвъзмездно на билбордове и рекламни постери в градовете за промотиране на професионалното образование и в частност специалностите за електрическа мобилност;
    Бизнесът да сподели възможности за конкретни работни позиции, които могат да заемат завършилите специалностите за електрическа мобилност;
    Интервюта с вече започнали специалисти, които са завършили специалността;
    Партньорство с БНТ за документален филм за професионалното образование и реализацията на завършилите;
    Влизане в часовете на учениците от основното образование за разговор за електрическата мобилност - например в часове по физика;
    Дни на отворени врати във фирми, които наемат подобни специалисти;
    Актуализиране на изпитни програми с участие на представители на гимназиите
    Процедура за въвеждане на специалност с очакван недостиг - процесът ще бъде координиран от г-жа Ваня Тивидошева;
    Засилване на информационната кампания за популяризиране на образованието по електрическа мобилност.

Други приоритети:

    Търсене на възможности за финансиране на дейността на ССЕМ, за да е по-устойчив форматът
    Връзка на темите електромобилност и киберсигурност
    Продължаване на добрата практика за квалификация на учители
    Партньорства с други организации

На дневен ред предстои подписването на Заповед от Министъра на образованието и науката и приемането на Правилник за дейността на ССЕМ.

 
Постигнати резултати

До момента по Модела ИКЕМ са обучени 20 преподаватели и са разкрити паралелки по „Електрически превозни средства“ в пет професионални гимназии, в които са обхванати 168 ученици. Има готовност пет центъра за професионално обучение да стартират курсове по части от професиите „Техник на ЕПС“ и „Монтьор на ЕПС“.

Благодарение на подписаното между ИКЕМ и „ВИФИ България“ (обучителна организация на Австрийката индустриална камара), провежданите курсове по ЕПС са със защитен сертификат.

Представители на ИКЕМ са провели до момента над 20 срещи с ученици в професионални гимназии с цел демонстрация на ЕПС и мотивация на учениците и техните родители за включване в паралелки по ЕПС.

По предложение на ИКЕМ и БСК, в Националния класификатор на професиите и длъжностите (НДКП) бяха въведени нови кодове за длъжности в сферата на електрическата мобилност.

Източник: Българската стопанска камараАкционери
СНЦ Институт за европейски ценности

Сдружението с нестопанска цел е юридическо лице, регистрирано съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛ още...
Институт по Електрохимия и Енергийни системи - БАН

Основана през 1967 г., Централната лаборатория по електрохимични източници на енергия (CLEPS), успешно съчетава традициите на българското уч още...
Централна лаборатория по приложна физика, БАН

ЦЕНТРАЛНАТА ЛАБОРАТОРИЯ ПО ПРИЛОЖНА ФИЗИКА (ЦЛПФ) – ПЛОВДИВ е самостоятелно академично специализирано звено с научно-приложна дейност още...