Bulgarian  English


Мейсън Мастърс ЕООД e най-новия член на ИКЕМ
Публикувано на: 02-08-2018


Мейсън Мастърс ЕООД e най-новия член на ИКЕМ

Най-новият член на ИКЕМ е фирмата Мейсън Мастърс ЕООД. Фирамта припознава електрическата мобилност като част от екологичния и здравословен съвременен начин на живот.

Основни дейности на фирмата са консултантските услигу, сметосъбиране, сметоизвозване, предварителна обработка и рециклиране на оптадъци, почистване на индустриални и частни площи и други. 

 

 

Като част от общността на ИКЕМ Мейсън Мастърс ще работи с екипа в проектните направления и ще работят за прилагане на полезни модели за сметоизвозване с електрически превозни средства.

 Акционери
СНЦ Институт за европейски ценности

Сдружението с нестопанска цел е юридическо лице, регистрирано съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛ още...
Централна лаборатория по приложна физика, БАН

ЦЕНТРАЛНАТА ЛАБОРАТОРИЯ ПО ПРИЛОЖНА ФИЗИКА (ЦЛПФ) – ПЛОВДИВ е самостоятелно академично специализирано звено с научно-приложна дейност още...
Институт по Електрохимия и Енергийни системи - БАН

Основана през 1967 г., Централната лаборатория по електрохимични източници на енергия (CLEPS), успешно съчетава традициите на българското уч още...